Ngày 20/10/2021, trường Mầm non Hoài Xuẫn đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động, năm học  2021-2022