Năm học: 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt! Có rất nhiều khó khăn đối với các bé nhưng các bé và phụ huynh hãy yên tấm nhé! Trường Mầm Non Hoài Xuân và tập thể CB-GV-NV nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ các bé khi cần thiết ạ!

Số điện thoại: 0563.563.408

Năm học: 2021 - 2022 là một năm học đặc biệt! Có rất nhiều khó khăn đối với các bé nhưng các bé và phụ huynh hãy yên tấm nhé! Trường Mầm Non Hoài Xuân và tập thể CB-GV-NV nhà trường luôn quan tâm, giúp đỡ các bé khi cần thiết ạ!

Số điện thoại: 0563.563.408